Nieuws

Nieuwsbrief februari 2016

Glasvezel voor het buitengebied van Winterswijk

Het CIF en de Stichting Breedband Buitengebied Winterswijk (SBBW) hebben gezamenlijk de intentie uitgesproken om te zoeken naar een model waarbij alle inwoners van het buitengebied in Winterswijk over een glasvezelverbinding kunnen beschikken. Om tot een akkoord te komen is CIF in gesprek met verschillende partijen over de volgende vier voorwaarden die noodzakelijk zijn om een vraagbundelingscampagne te starten:

1. Convenant met de gemeente

CIF voert gesprekken met de gemeente over onder andere graafdieptes. CIF wil namelijk graag waar mogelijk op 40 cm aanleggen. Verder worden er afspraken gemaakt over leges, toezicht en degeneratiekosten. Deze werkzaamheden worden door CIF tegen kostprijs vergoed.

2. Ieder project wordt apart gefinancierd

Er worden met verschillende partijen gesprekken gevoerd om de financiële haalbaarheid van een gebied te onderzoeken. Zo is CIF o.a. met pensioenfondsen in gesprek. Deze zijn bij uitstek geschikt als financiers van de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied. Het gaat hier vooral om investeringen met een investeringshorizon tussen de 30 en 35 jaar. Dat past ook met de  levensduur van het glasvezelnetwerk. Dat gaat immers tientallen jaren mee. Op die manier is er een goede balans tussen de risico’s  en het rendement. Bovendien kijkt CIF naar investeerders die maatschappelijk betrokken zijn en heel goed het belang van glasvezel in het buitengebied zien.

3. Contract met de dienstaanbieders

Glasvezel is bij uitstek een technologie waarop meerdere aanbieders hun diensten kunnen leveren. Dit betekent, dat mensen bij  verschillende Service Providers pakketten met TV, internet en bellen kunnen afnemen. In al onze glasvezel-buitengebieden hebben klanten de keuze uit minimaal twee Service Providers. Naar verwachting zullen, zoals in eerdere buitengebieden, meerdere  aanbieders hun diensten aanbieden op toekomstige glasvezelnetwerken. Naast de bestaande ISP ́s op onze glasvezelnetwerken, blijven we voor die ruimte actief zoeken naar andere partijen die hiervan gebruik willen maken zodat er meer te kiezen valt voor u als consument. Zodra er een overeenkomst is getekend met een nieuwe Internet Service Provider wordt dit direct bekendgemaakt.

4. Aannemer bekend

De aannemer Glasvezel Net Twente (GNT) is een samenwerking tussen de aannemers BAM Infra Telecom BV en Van Gelder Telecom BV. Zij gaan de werkzaamheden uitvoeren in het gebied. De aannemer is bezig met de engineering van het netwerk. Dat betekent, dat hij het technisch ontwerp van het glasvezelnetwerk maakt. Hierbij kijkt hij welke woningen aangesloten kunnen worden en een standaard aanbod ontvangen. En hij maakt een maatwerkoplossing voor woningen die een bijzondere ligging hebben. Het is mogelijk, dat u mensen van deze bedrijven in bedrijfswagens of op scooters in het buitengebied actief ziet met deze schouw.

5. Planning

De huidige voortgang laat zien, dat vraagbundeling voor de komende zomer starten. Zodra daarna 50% abonnementen afgesloten, zal de aanleg binnen drie weken start gaan.
Tip: wilt u alvast zien hoe de aanpak is in het Cogas gebied en wat het aanbod van de providers daar is: zie www.glasvezelbuitenaf.nl.

Voor vragen kunt u terecht bij SBBW: e-mail bestuur_SBBW@cbbw.nl.
Met vriendelijke groet,
bestuur SBBW